“Əraf” surəsinin 142-ci ayəsinin transkripsiyası: Və və 'ədnə Musə sələsinə ləylətən və ətməmnəhə bi'əşrin fətəmmə miqatu rabbihi ərbə'inə ləylətən və qalə Musə liəxihi Hərunəxlufni fi qavmi və əslih və lə …
Page 1 of 36