“Əraf” surəsinin 142-ci ayəsinin transkripsiyası: Və və 'ədnə Musə sələsinə ləylətən və ətməmnəhə bi'əşrin fətəmmə miqatu rabbihi ərbə'inə ləylətən və qalə Musə liəxihi Hərunəxlufni fi qavmi və əslih və lə …
Bazar, 18 Aprel 2021 19:36

Mömin zahirinə diqqət etməlidir

İnsan İlahi fitrəti əsasında daima gözəllik axtarışındadır. Bu gözəllik istər zahiri olsun, istər batini, istər düşüncə gözəlliyi olsun, istərsə də əxlaq – daima insanları özünə tərəf cəzb etmişdir. Zahiri gözəllik …
Page 1 of 36