İmam mehdi (əc)

İmam mehdi (əc) (14)

İmam Zaman ağa (ə.f) buyurur: “Allahın qəti iradəsi bu cürdür ki, gec və ya tez haqqın sonu – qələbə, batilin sonu – məhv olmaqdır”.

Bu sözləri Həzrət (ə.f), Əhməd ibni İshaqa yazdığı məktubda bəyan etmişdir.

O, bu məktubda əmisi Cəfərin vilayətini rədd edərək, atası İmam Həsən Əsgəridən (ə) sonra özünün vəsi olduğunu bildirmişdir.

İmam (ə.f) öz davamçılarına məsləhət görmüşdür ki, həmişə haqqı müdafiə etsinlər. Çünki, batil gəlib-gedəndir. Bir müddət cövlan etsə də, hakim olsa da, ancaq sonu məhv olmaqdır.

Bunu tarixdə də aydın görmək olur. Nəmrudun, Fironun, Hitlerin, müxtəlif digər diktatorların aqibətləri bu həqiqəti dərk etmək üçün kifayətdir.

Ona görə də İmam (ə.f) tövsiyə edir ki, həmişə haqqın tərəfdarı olun və bilin ki, bu çətinliklər müvəqqətidir və bir gün sona çatacaqdır.

Batilin aldadıcı zahirinə ürək bağlamayın. Çünki haqq nuru bir gün səmərə verəcək və batili məhv edəcəkdir.

İmam (ə.f) işarə edir ki, mənim intizarımı çəkin və dövrün çətinliklərinə mənim zühurumun intizarı ilə səbir edin ki, haqq bizimlədir və bu, Allahın qəti iradəsidir. (İslami saytlara istinadən)

İmam Zamanın (ə.f) dünyaya gəlişi Yer əhli üçün xeyir və bərəkət olduğu üçün, həmin günün böyük fəzilətləri vardır. O, Yer üzərində olan sonuncu hüccətdir. 255-ci hicri-qəməri ilinin Şəban ayının 15-i səhəri dünyaya gözlərini açmışdır.

Nimeyi-Şəban o mübarək gecələrdəndir ki, Qədr gecəsinə çox bənzərliyi vardır. Necə ki, Qədr gecəsinin fəzilətləri vardır, Nimeyi-Şəban gecəsinin də çox fəzilətləri vardır. Belə ki, Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Allah Nimeyi-Şəban gecəsində Kələb qəbiləsinin qoyunlarının tükü qədər bəndələrini bağışlayar”.

İmam Sadiq (ə) buyurur: “Necə ki, Allah Peyğəmbərə (s) Qədr gecəsini mərhəmət etmişdir, biz Əhli-Beytə (ə) də Nimeyi-Şəbanı əta etmişdir”.

İmam Baqir (ə) bu gecə ilə bağlı buyurur: “Qədr gecəsindən sonra ən fəzilətli gecə - Nimeyi-Şəban gecəsidir. Allah bu gecədə Öz fəzlini bəndələrinə şamil edər və Öz kərəmi ilə onları bağışlayar. Ona görə də Sübhan Allaha yaxın olmaq üçün bu gecədə səy göstərin. Çünki Allah and içmişdir ki, heç bir diləyəni məhrum etməyəcəkdir”. (Tebyan)

Allahın Peyğəmbəri (s) Nimeyi-Şəban gecəsində Aişəyə buyurur: “Nimeyi-Şəbanda əcəllər yazılar, ruzilər bölünər və Allah Təala bu gecədə Kələb qəbiləsinin qoyunlarının tükü qədər bəndələri bağışlayar, mələklər dünya səmasına və oradan da yerə nazil olarlar. Əvvəl Məkkəyə enərlər”.

Məsum İmamlarımız (ə) ilə Quran arasında sıx rabitə vardır. İmamlar (ə) özlərini Quranın yardımı ilə tanıdardılar. Quranı tanıtmaq üçün də öz həqiqətlərindən danışardılar. Ona görə də onların birini o biri olmadan təsəvvür etmək olmaz. Bu gözəl gecədə Quranı unutmayaq və onun bərəkətlərindən Qədr gecələrində olduğu kimi, bu gecədə də faydalanaq.

Nimeyi-Şəban gecəsinin (şəban ayının 15-ci gecəsinin) xüsusi namazının qaydasını Sizlərin diqqətinə çatdırırıq:

 

Həzrət Peyğəmbər (s) buyurub: “Kim Şəban ayının on beşinci gecəsi şam və xüftən namazları arasında 4 rükət namaz qılsa, hər rükətdə bir dəfə “Fatihə” və 11 dəfə “İxlas” surəsini oxuyub, namazdan sonra:


- 10 dəfə “Ya Rabbiğfir ləna” (Ey Rəbbim, bizi bağışla)


- 10 dəfə “Ya Rabbirhəmna” (Ey Rəbbim, bizə rəhm et)


- 10 dəfə “Ya Rabbi tub əleyna” (Ey Rəbbim, bizim tövbəmizi qəbul et)

 

Sonra 21 dəfə “İxlas” surəsini oxuyub, daha sonra 10 dəfə


“Subhənəlləzi yuhyil məuta və yumitul əhyaə və huvə əla kullu şey’in qədir” (Pakdır o Allah ki, ölüləri dirildər, diriləri öldürər və O, hər şeyə qadirdir) - duasını oxusa, Allah bunu qəbul edib, onun dünya və axirət barəsində olan istəklərini yerinə yetirər. Onun kitabını sağ əlinə verər, gələn ilə qədər Allahın amanında olar”.

Şəban ayının 14-dən 15-nə keçən gecə - Nimeyi-Şəban, yəni şəbanın 15-ci gecəsidir.

 

Nimeyi-Şəban (“şəbanın ortası”) gecəsi Qədr gecəsindən sonra ən fəzilətli gecədir. Həzrət Rəsulallah (s) buyurub ki, bu gecə (gələn il üçün) ruzi payı və ömür müddəti təyin edilər, qismətlərə həcc yazılar.

Həmin gecənin bəzi əməlləri barədə Sizə məlumat vermək istərdik:

 

1. Qüsl almaq. Bu gecə qüsl etmək günahların yüngülləşməsinə səbəb olar.

 

2. Bu gecəni namaz qılmaqla, dua və istiğfar etməklə əhya saxlamaq.

 

3. İmam Hüseynin (ə) ziyarəti. Üstü açıq dama çıxııb, sağ və sol tərəfə baxdıqdan sonra, başı göyə tərəf tutub bu kəlmələrlə İmam Hüseynə (ə) salam etmək lazımdır:

 

السلام عليك يا اباعبدالله السلام عليك و رحمة الله و بركاته

 

[Əssəlamu ələykə, yə Əba Əbdillah. Əssəlamu ələykə və rəhmətullahi və bərəkatuh]

 

“Salam olsun sənə ey Əba Abdillah. Allahın salamı, rəhməti və bərəkəti olsun sənə”

 

Harada olmağından asılı olmayaraq, hər kim bu qayda ilə Həzrə İmam Hüseyni (ə) ziyarət etsə, onun üçün həcc və ümrənin savabı yazılar.

 

4. "Kumeyl" duasını oxumaq.

 

5. Aşağıdakı zikrlərin hər birini 100 dəfə demək:

 

«Subhənəllah», «Əlhəmdulilləh», «Əllahu əkbər», «Lə iləhə illəllah».

 

6. Quran oxumaq. Xüsusilə 3 dəfə “Yasin” surəsinin oxunması tövsiyə olunur. Bu əməl gələn il müddətində fəqirlik, bəla və xəstəlikləri dəf edər, ömrü uzadar.

 

7. Cəfər Təyyarın namazını qılmaq.

 

Bu namaz 4 rükətdir (2 dəfə 2 rükət). Birinci rükətdə “Həmd”dən sonra “Zəlzələ” surəsi, 2-ci rükətində isə “Həmd”dən sonra “Adiyat” surəsi oxunur.

Üçüncü rükətdə “Həmd”dən sonra “Nəsr” surəsi, namazın 4-cü rükətində isə “Həmd”dən sonra “İxlas” surəsi oxunur.

 

Hər rükətdə qiraətdən sonra (yəni Həmd və surəni dedikdən sonra və rükuya getməmişdən öncə) 15 dəfə, hər rükuda 10 dəfə, hər dəfə rükudan qalxdıqdan sonra 10 dəfə, hər rükətdə hər iki səcdədə 10 dəfə, hər rükətdə hər iki səcdədən sonra 10 dəfə “təsbihati-ərbəbə” deyilir:

 

سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ

 

[Subhanallahi vəl-həmdu lil-lahi və la ilahə illəl-lahu vəl-lahu əkbər]

 

“Allah bütün nöqsanlardan pakdır və həmd olsun Allaha və Allahdan başqa məbud yoxdur və Allah ən böyükdür”.

TəbrizRadiosu--15 şəban dünyanın xilaskarı, zülmü aradan aparıb ədalət bərqərar edəcək İmamın, intizarında olduğumuz Həzrət Məhdinin (ə.f) mübarək mövlud günüdür. Bu münasibətlə zühur intizarında olan bütün möminləri təbrik edirik.

On ikinci məsum İmam Həzrət Məhdi ibn Həsən Əskəri (ə) hicrətin iki yüz əlli beşinci ili şəban ayının on beşində Samirra şəhərində anadan olmuşdur. 
 
Onun adı İslam Peyğəmbərinin adından, yəni, MƏHƏMMƏD, künyəsi də Peyğəmbərin künyəsindəndir, yəni, Əbülqasimdir. Məsum İmamlar onun əsl adının çəkilməsini qadağan etmişlər. Onun ləqəblərindən Hüccət, Qaim, Xələfisaleh, Sahib əz-zaman və Bəqiyyətullahı qeyd etmək olar. Ən məşhur ləqəbi isə Məhdidir.
 
Atası on birinci İmam Həzrət Həsən Əskəri (ə), anası isə çox hörmətli Nərcis (Nərgiz) xanım olmuşdur. Anası, Reyhanə, Süsən və Səqil adları ilə də tanınmışdır. Nərcis xanımın fəzilət və mənəviyyatı o dərəcədə çox olmuşdur ki, özü İmamət ailəsinin fəzilətli qadınlarından biri olan İmam Əliyyən-Nəqi əleyhissəlamın bacısı Həkimə xanım onu (Nərcisi) öz nəslinin ən fəzilətli xanımı, özünü isə onun xadiməsi adlandırmışdır. 
 
Həzrət Məhdi (ə) iki dəfə qeybə çəkilmişdir. Bunlardan biri qısamüddətli (kiçik qeyb dövrü), digəri isə uzunmüddətli (böyük qeyb dövrü) olmuşdur. Kiçik qeyb dövrü o Həzrətin anadan olduğu gündən xüsusi naiblərin naiblik dövrünün sonuna qədər davam etmiş, böyük qeyb dövrü isə birinci mərhələnin (yəni, kiçik qeyb dövrünün) qurtarması ilə başlamış və o Həzrət zühur edənə qədər davam edəcəkdir.

TəbrizRadiosu--Əhməd ibni Əshaq o səhabələrdən idi ki, müsəlmanların zəkatlarını və xümslərini toplayıb, İmam Həsən Əsgəriyə (ə) təhvil verərdi.

O, nəql edir: “Bir gün bir neçə dini sual ilə bir yerdə İmam Həsənə (ə) çatandırılmalı olduqlarımı Həzrətin (ə) xidmətinə gətirdim. Samirra şəhərinə daxil oldum və Həzrətin (ə) evinə tərəf hərəkət etdim.

İmamın (ə) evinə çatıb, qapını döydüm və içəri girən zaman gözüm İmamın (ə) qucağında əyləşən bir uşağa sataşdı. Uşaq çox gözəl və nurani simalı idi. Pul kisəsini Həzrətin (ə) qarşısına qoydum.

İmam (ə) uşağa baxıb buyurdu: “Ey oğlum! Bu mal – sənin davamçılarının malıdır. Onları aç və təhvil al”. Uşaq dedi: “Ey atam! Ey sərvərim! Məgər caizdirmi ki, əlimi o mala uzadım ki, harama bulaşıb?”.

İmam Həsən (ə) Əhməd ibni Əshaqa işarə edərək buyurdu: “Kisənin içərisində olanları çıxart ki, oğlum halal və haramları bir-birindən ayırsın”.

Kisələrdən birini çıxardan zaman uşaq dedi: “Bu mal filan şəxsə aiddir ki, Qumun filan yerində yaşayır. Miqdarı 72 dinardır ki, atasının bağını satdığına və həmçinin satdığı yeddi köynəyə və dükan kirayəsinə görədir”.

İmam Həsən (ə) buyurdu: “Əzizim, düz deyirsən. İndi de görüm hansı haramdır?” Uşaq buyurdu: “Bu kisədə bir dinar şəkklidir və Rey əhlinə aiddir”.

Sonra kisələrdən başqasına işarə etdi və buyurdu: “Bu kisənin sahibi filankəsdir ki, filan şəhərdə bir qədər ipi parça toxumaq üçün məşhur parçatoxuyana veribdir. Uzun müddət keçdiyinə görə ipləri oğru oğurlayır. İpin sahibi də toxucunu cərimə edib, verdiyindən yarım dəfə çox ipin pulunu alır. Ona görə də bu kisədə olan bir dinar belə yolla əldə olunduğu üçün haramdır”.

Uşaq üçüncü kisəyə işarə edir və buyurur: “Bu, Qumun filan məhəlləsində yaşayan şəxsə aiddir. Miqdarı 70 dinardır ki, gərək əl vurulmasın”. İmam Həsən (ə) soruşur: “Niyə?”. Uşaq deyir: “Çünki bunlar o buğdanın satışından alınıb ki, torpaq sahibi əkinçi ilə münaqişə edibdir. Torpaq sahibi də əkinçinin əmək haqqını az veribdir”. İmam Həsən (ə) buyurdu: “Bəli, düzdür”.

Uşaq buyurdu: “Ey Əhməd ibni Əshaq! Bu malı sahibinə qaytar və bizim ona ehtiyacımız yoxdur. İndi o qoca qadının kisəsini gətir”. Əhməd dedi: “Mən həmin kisəni unutmuşdum”.

Bəli, Məsum İmamlar (ə) üçün yaşın heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Hansı yaşda olurlarsa-olsunlar, imamət elmi onları həmişə əhatə edər və hər şeydən xəbərdar və agah olarlar.

Mən sənin qədrini bilsəydim əgər, hər ləhzə,

İndi qəm çəkməz idim bir bu qədər, hər ləhzə.

 Sən gedərkən, ölərəm sənsiz, əzizim, demişəm,

Dözdü qəlbim min ilə, bəs nə təhər hər ləhzə?!

Xoşluğun, zövqün, həyat eşqin ürək səndə tapıb,

Günlərim növbələşir sənsiz hədər, hər ləhzə.

Qəlbi həsrət acısı verdi oda, illərlə

Qisməti oldu fəraq, qüssə, kədər, hər ləhzə.

Çevrilib altına üstü bu cahanın, sənsiz

 Üz tutub məhvə, gedir narə bəşər, hər ləhzə.

 Ayrılıq yıxdı şirin arzu evin, çarə nədir?

Qəm çəkir həm Şah özü, həm də nökər, hər ləhzə.

 Bir-birindən önə keçmək diləyən saniyələr,

Səndən ötrü ötüşür şamu-səhər hər ləhzə.

Şahin Qurbanov

İmam Sadiq (ə) adına İslam Maarifi Akademiyası

«Dəyərlər» Jurnalistika Məktəbinin məzunu

 

Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Qiyamət günü gəlib çatmaz, məgər o halda ki, bizim aramızdan həqiqi Qaim (ə) qiyam edər. Bu qiyam o zaman olacaqdır ki, Allah Təala ona icazə buyurar. Hər kim onun ardıcılı olsa, nicat tapar. Hər kim əmrindən çıxsa, həlak olar. Ey Allahın bəndələri! Onun yanına gedin. Baxmayaraq ki, buzun və qarın üstündə yerisəniz belə. Çünki, o, Allah Təalanın xəlifəsi və mənim canişinimdir”.

İmam Əli (ə) buyurur: “İmam Əli (ə) İmam Hüseynə (ə) buyurur: “Ey Hüseyn! Sənin doqquzuncu övladın haqq üçün qiyam edən, dini aşkar edən, ədaləti yayandır”. İmam Hüseyn (ə) buyurur: “Ya Əmirəl-möminin! Bu, mütləq olacaqdır?”. Buyurdu: “Bəli. And olsun, Muhəmmədi (s) peyğəmbərliyə seçən Allaha ki, belə olacaqdır. Ancaq qeybdən sonra və o zaman ki, heç kim dində sabitqədəm olmayacaqdır. Məgər o kəslər ki, muxlisdirlər və yəqin ruha malikdirlər. Allah onlardan bizim vilayətimizə görə peyman almışdır. İmanı qəlb səhifələrinə yazmış və Öz tərəfindən olan ruhla onu təsdiq etmişdir”.

Həzrət Zəhra (s.ə) buyurur: “Rəsullah (s) mənə buyurub: “Ey Fatimə! Sənə müjdə verirəm ki, Həzrət Məhdi (ə) sənin nəslindəndir””.

İmam Həsən Müctəba (ə) buyurur: “Heç kim biz Əhli-beytdən (ə) deyildir, məgər o kəslər ki, zamanının hegemonları ilə məcburi beyət bağlamışdır. Məgər Həzrət Qaim (ə) ki, İsa ibni Məryəm (ə) onun arxasında namaz qılacaqdır. Allah onun vilayətini gizli saxlayar. Onun şəxsini gözlərdən qaib edər ki, heç kimin beyəti boynunda olmasın”.

İmam Hüseyn (ə) buyurur: “Bizim aramızda on iki hidayətçi vardır. Onların birincisi Əmirəl-möminin Əli ibni Əbu Talibdir (ə), onların sonuncusu mənim doqquzuncu övladımdır ki, haqqa görə qiyam edənlərin rəhbəridir. Allah onun vasitəsilə yeri öləndən sonra dirildər. Onun əli ilə haqq dini bütün dinlərə qalib edər. Baxmayaraq ki, müşriklərin xoşuna gəlməsə belə”.

İmam Səccad (ə) buyurur: “Bizim Qaim (ə) üçün iki qeyb vardır. Onlardan biri daha uzundur. O qədər uzanacaqdır ki, vilayətə inananların bir çoxu ondan əl çəkəcəklər. O zaman kimsə onun imamət və vilayətinə sabitqədəm qalmayacaqdır, məgər o kəslər ki, imanları güclü, bilikləri düzgün olar. Öz nəfslərində bizim hökmümüzə qarşı kərahət hiss etməzlər. Biz Əhli-beytə (ə) təslimdirlər”.

İmam Muhəmməd Baqir (ə) buyurur: ““Təkvir” surəsinin 15-16 ayələrinin məqsədi Axəril-Zamanın mövlududur ki, bu da bizim nəsildən olan həmin Məhdidir (ə). Onun qeybi vardır ki, o zaman bir dəstə yolunu azar. Bir dəstə isə hidayət olar. Xoş olsun o kəsin halına ki, onu dərk edər”.

İmam Cəfər Sadiq (ə) buyurur: “Həqiqən Sahibi Əmr (ə) üçün qeyb vardır, ona görə də Allah bəndəsi bu dövrdə İlahi təqvaya riayət etməli və dininə çəng vurmalıdır”.

İmam Musa Kazım (ə) buyurur: “Sahibi Əmr (ə) sürgün edilmiş, tək, qaib, qərib, əhlindən uzaq, atasının qanının intiqamını almaq istəyəndir”.

İmam Rza (ə) buyurur: “İmam Həsən Əsgəridən (ə) sonra oğlu Həzrət Hüccət Qaim (ə) imam olacaqdır ki, o, qeyb zamanı intizar olunan və zühuru zamanı isə möminlərin itaət etdiyidir. Əgər dünyanın ömründən bir gün qalsa, Allah həmin günü o qədər uzadar ki, qiyam etsin və yeri ədalətə bürüsün”.

İmam Cavad (ə) buyurur: “Onun qeybi vardır ki, zamanı uzundur. Ona görə də muxlislər onun qiyamının intizarını çəkərlər. Şəkk edənlər onu inkar etməyə qalxarlar. İnkar edənlər onu istehza edərlər. Zühur zamanını təyin edənlər inkar olunarlar. Ona görə əcələ edənlər həlak olar, təslim olanlar isə nicat tapar”.

İmam Hadi (ə) buyurur: “O zaman ki, sizin İmamınız zalımların diyarından qaib olar, fərəcin intizarında olun”.

İmam Həsən Əsgəri (ə) buyurur: “O kəs ki, oğlum Məhdini (ə) inkar edər, o kəs kimidir ki, bütün İlahi peyğəmbərləri və rəsulları qəbul edər, ancaq Həzrət Muhəmmədin (s) nübuvvətini inkar edər. Rəsullahı (s) inkar edən o kəs kimidir ki, bütün peyğəmbərləri inkar etmişdir. Çünki bizim sonuncu İmamımıza itaət etmək - bizim birinci İmamımıza itaət etmək kimidir. Bizim sonuncu İmamımızı inkar etmək - birinci İmamımızı inkar etmək kimidir”.

 

(Tebyan)

Təbriz Radiosu--Böyük mərcə təqlidlər Ayətullah Vəhid Xorasani, Ayətullah Safi Qulpayqani və Ayətullah Cəfər Sübhani ayrı-ayrılıqda bəyanat yayaraq nimeye-şəban gecəsinin  (Şaban ayının 15-i gecəsinin)  yaşadılmasını , əhya saxlanılması və bu gecədə “Təvəssül” duasının oxunmasını sifariş ediblər.

Qeyd edək ki, şəban ayının 15-i  bəşəriyyətin xilaskarı, həzrət Bəqiyətüllahül- əzəm, İmam Məhdinin (əc) səadətli təvəllüd günüdür.
Böyük mərcə təqlidləri  nimeye –şəban gecəsində bütün möminləri həzrət Məhdi (əc)-ın zühurunda təcil olmaq üçün “Təvəssül” duası oxumağa çağırıblar.
Ayətullah Safi Qulpayqani bəyanatında nimeye-şəban gecəsini  əhya saxlamağı sifariş edib və deyib ki,  əsrin İmamının aşiqləri o mövlanın doğum günü və gecəsi çalışsınlar ağanın zühuru üçün dua etsinlər.
Ayətullah Sübhani də öz bəayanatında möminləri bu gecəni əhya saxlamağa sifariş edib və deyib ki, bu gecədə əhya saxlamaq çox fəzilətlidir. “Məhdiye Moud bütün bəşəriyyət üçün ilahi bir hədiyədir. Öz zühuru ilə cəmiyyətdə ədaləti bərqərar edəcək və zülmə son qoyacaq”.

Səmadan gələn nida bütün insanlara həzrət Məhdinin (əc.) zühur xəbərini verəcəkdir.
İmam Məhdi (əc.) öz ümumdünya qiyamına Məscidül-həramda Kəbənin yanından başlayacaqdır.
İmamın ən yaxşı köməkçiləri və müntəzirləri olan 313 nəfər, onunla beyət etmək üçün Kəbədə ətrafına toplaşacaqlar.
Həzrət İsa Məsih (ə) səmadan enib öz namazını İmam Məhdiyə (əc.) iqtida edəcəkdir.
İmam Məhdinin (əc.) dünyanın müxtəlif bölgələrindən olan köməkçiləri Məkkəyə axışıb, o həzrətin rəhbərliyi ilə İraqa doğru hərəkət edəcəklər.
Süfyaninin qoşunu "Beyda" məntəqəsində həlak ediləcək və qalib İslam ordusu bütün dünyanı fəth edəcəkdir.
Həzrət Məhdi (əc.) Kufə şəhərini öz dövlətinin paytaxtı edəcəkdir.
ZÜHURDAN SONRAKI DÖVR
Həzrət Məhdinin (əc.) zühurundan sonrakı dövr, məsumların hədislərində müxtəlif baxışlardan izah olunmuşdur:

1-Ümumdünya İslam hakimiyyəti
İmam Sadiq (ə) buyurmuşdur:
"Bizim qiyam edənimiz (Qaimimiz) qiyam etdikdə bütün yer üzündə Allahın birliyinə və Peyğəmbərin (s) nübüvvətinə şəhadət veriləcəkdir"
2-İlahi hökmlərin tam icrası
İmam Kazim (ə) "əl-Hədid" surəsinin 17-ci ayəsinin təfsirində buyurmuşdur:
"Allahın, yeri öldürdükdən sonra yenidən diriltməsində məqsəd, onu yağışla diriltməsi deyildir. Allah bəzi insanları göndərərək, yeri ədalət və ilahi hökmlərin icrasıyla dirildəcək-dir."
3-Quran təlimlərinin dirçəldilməsi
Həzrət Əli (ə) İmam Məhdinin (əc.) qiyamının nəticələri barədə buyurmuşdur:
"İnsanlar Quranı öz istədiklərinə uyğun şəkildə izah etdikdə, o, onların fikir və nəzərlərini Qurana tərəf yönəldəcək və Quran həqiqətlərinə xidmət göstərməyə sövq edəcəkdir. O, unudulmuş Quran və sünnəni və onun həmişəyaşar təlimlərini necə dirçəldəcəyini sizə göstərəcəkdir"
4-Zülmün məhv və ədalətin bərqərar edilməsi
Peyğəmbər (s) buyurmuşdur:
"Məhdi (əc.) mənim övladlarımdandır. O, qeybə çəkiləcək, zühur etdikdə isə, zülmlə dоlmuş yer üzünü ədalətə qərq edəcəkdir"
5-İslamın yenidən başlanması
İmam Baqir (ə) buyurmuşdur:
"Peyğəmbərin (s) etdiyi işləri o da edəcəkdir. Peyğəmbər (s) cahiliyyət adətlərini sındırdığı kimi, o da qabaqkı qanunları ləğv edəcəkdir. O, İslamı əvvəldən başlayacaqdır"
6-İnsanlar arasında elmin kamilləşməsi
İmam Sadiq (ə) buyurmuşdur:
"Elm 27 hərfdən ibarətdir. Peyğəmbərlərin gətirdiyi bütün təlimlər onun yalnız 2 hərfidir. Bizim Qaimimiz qiyam etdikdə, onun digər 25 hərfini də aşkara çıxaracaq və insanlar arasında yayacaqdır"
7-Əqli inkişaf
İmam Baqir (ə) buyurmuşdur:
"Bizim Qaimimiz qiyam etdikdə, Allah, bəndələrin ağıllarını toplayacaq, sahmana salacaq, fikir və düşüncələrini kamilləşdirəcəkdir"
8-Təhlükəsizlik
İdris peyğəmbərin (ə) səhifələrindən belə nəql olunmuşdur:
"Məhəmməd ailəsinin Qaimi (əc.) zühur etdiyi zaman yer üzünə təhlükəsizlik bəxş edəcək, insanların bir-birinə zərər yetirmələri və bir-birindən qorxmaları aradan qalxacaqdır"
Həmçinin, İmam Əli (ə) buyurmuşdur:
"O zaman bir qadın İraqdan Şama qədər piyada gedər; halbuki, heç kim və heç bir şey onu qorxutmaz"
9-İnsanlar arasında birlik və məhəbbət
Əmirəl-möminin Əli (ə) buyurmuşdur:
لو قد قام قائمنا...لذهبت الشخاء من قلوب العباد
"Bizim Qaimimiz (əc.) qiyam etdikdə kin və düşmənliklər bəndələrin qəlbindən çıxacaqdır"
10-Yer üzünün günahdan paklanması
İmam Sadiq (ə) həzrət Məhdinin (əc.) zühurundan sonrakı insanlar haqqında buyurmuşdur:
ولا يعصون الله عز وجل فى أرضه
"İnsanlar yerdə Allaha itaətsizlik göstərməzlər"

İMAM ZAMAN (əleyhis-salam)

İslam peyğəmbəri Həzrət Mühəmməd səlləllahu əleyhi və Alihi və səlləmin on ikinci canişini müəyyən səbəblər üzündən qeybə çəkilmiş və Allahın icazəsi ilə zühur edib dünyada olan zülmkarlığı aradan aparacaq, həmçinin dünyada ədaləti bərqərar edəcəkdir.

hal-hazırda (yə`ni 2002-ci ildə) həzrət Məhdi əleyhissalamın 1168 yaşı vardır və Allah taalanın istədiyi vaxt zühur edəcəkdir.

Lakin bə'zi şəxslər o həzrətin (ə) indiyə qədər sağ qala bilməsi barəsində şübhə edirlər. Allah taala Qur'ani kərimdə buyurur:

«(Onlar) dünyanın zahirindən başqa bir şey bilmir və onlar axirət (əbədi) həyatdan qafildirlər.»

 Həzrət Məhdi (əleyhis-salamın) indiyədək sağ qalmasını inkar edənlər də yalnız dünyanın zahirindən xəbərdar olanlardır. Onlar Allahın qüdrətini unudaraq insanların yalnız 60-70 il yaşadığını güman edir və o həzrətin bu qədər uzun müddətli həyatını dərk edə bilmirlər.

Qur'ani-kərimə nəzər saldıqda, İmam Zaman əleyhissalamın bu qədər ömür sürməsini Allahın qüdrətində adi bir iş olduğunu görürük. Belə ki, Allah taala Nuh peyğəmbəri 950 il öz qövmu arasında yaşatmış, Əshabi-kəhfi 300 ildən artıq mağarada yuxu halında saxlamış, İsa əleyhissalamı neçə əsr bundan qabaq göylərə aparmış və hələ də yerə qaytarmamışdır.

Allah-taala kainatı, günəş sistemini, planetləri, müxtəlif qalaqtikaları və sair varlıq aləmlərini Öz tükənməz qüdrəti ilə yaratmışdır.

İmam Zaman əleyhissalamın da bu qədər ömür sürməsi heç də Allah üçün çətin bir məsələ deyildir.

On ikinci imam həzrət Məhdi əleyhissalam beş yaşında ikən qeyb olmuşdur ki, O, Həzrətin iki növ qeybi olmuşdur.

1-Qısa müddətli qeyb, (Qeybəti-süğra);

2-Uzun müddətli qeyb, (Qeybəti-kubra);

O həzrətin qısa müddətli qeybi, qəməri tarixi ilə 260-329-cu illərdə baş vermiş və bu qeyb 69 il davam etmişdir. Bu müddət ərzində o həzrətlə (ə) xalq arasında olan rabitə aşağıdakı dörd nəfər vasitəsi ilə olmuşdur:

1-Osman ibni Səid Əmri, (5il);

2-Mühəmməd ibni Osman ibni Səid Əmri, (40 il);

3-Əbul-Qasim Hüseyn ibni Ruh Nubəxti (21 il);

4-Əbul-Həsən Əliyyibni Mühəmməd Səməri, (3 il);

Həzrət Məhdi əleyhissalamın uzun müddətli qeybi isə Əliyyibni Mühəmməd Səmərinin vəfatından sonra başlamış və bu günədək davam etməkdədir.

 Şiə və sünnü alimlərinin əqidəsinə görə dünyanın axırlarında Həzrət Məhdi əleyhissalam zühur edib, ədalət və İslamı bütün dünyada hakim edəcəkdir.

Nəql olunmuş rəvayətlərə əsasən, o Həzrət zühur etdikdən sonra göylərə aparılmış İsa peyğəmbər də yerə enəcək və imam Məhdi əleyhissalamın ən yaxın köməkçilərindən biri olacaqdır.

Dünyada ədaləti bərpa edən imam Zaman əleyhissalama təkcə müsəlmanlar deyil, həm də qeyri-müsəlmanlar inanırlar.

Məsələn; miladi tarixi ilə 1000-ci illər ərəfəsində dünyada böyük bir dəyişikliyin intizarını çəkib, ruhi həyəcanlara düşmüş yəhudi və məsihilər 2000-ci ilin ərəfəsində bir daha həyəcanlanmış və bu ildən sonra nə isə böyük bir hadisənin baş verəcəyini gözləyirlər.

həzrət Məhdi əleyhissalamın zühuru Qur'ani-kərimdə və Əhli-beytin rəvayətlərində də gəlmişdir.

Qur'ani-kərimdə oxuyuruq:

«Allah təala sizlərdən iman gətirib saleh əməllər verənləri onlardan qabaqkılar (peyğəmbərlər) kimi yer üzərində hakimiyyətə çatdırmağı və'də vermişdir.»

 Bir çox təfsirlərdə bu ayənin həzrət Məhdi əleyhissalam haqqında nazil olması qeyd olunur və bu haqda çoxlu rəvayətlər nəql olunmuşdur.

Əyyaşi öz təfsirində bu ayənin izahında həzrət Peyğəmbərin bu hədisini nəql' etmişdir:

«Dünyanın axırına bircə gün qalsa belə Allah təala o günü o qədər uzadacaq ki, adı mənim adım və özü Əhli-beytimdən olan bir nəfər gələrək yer üzünü zülm və haqsızlıqla dolduğu kimi, ədalət və insafla dolduracaqdır.»