Bazar, 12 Avqust 2018 23:56

Zilhəccənin 1-i həzrət Əli (ə)-ilə Xanım Fatimə (s.ə)-nin izdivac günüdür

Zilhəccənin 1-i həzrət Əli (ə)-ilə Xanım Fatimə (s.ə)-nin izdivac günüdür

Zilhəccənin 1-i həzrət Əli (ə)-ilə Xanım Fatimə (s.ə)-nin izdivacının il dönümü günüdür.Bu gözəl gün münasibəti ilə sizi təbrik edirik.

İslamda evlənməyin əhəmiyyəti                                    

Gözəl və doğru insan tərbiyəsi üçün ailə mühüm məktəblərdən biri sayılır. Ailə mühitində ər-arvad bir çox insani fəzilətlərə nail ola bilər ki, bunun da nəticəsində çoxlu əxlaq pozğunluqlarını özlərindən uzaq edərlər.

 

Evlənmək Peyğəmbərin (Allahın ona və pak əhli-beytinə salamı olsun) şəriətidir

 

Müqəddəs İslam Şəriəti evlənməyə yüksək diqqət yetirərək onu bütün müsəlmanlar üçün təkid etmişdir. Belə ki, əziz Peyğəmbər buyurur:

 

“Allah yanında evlənməkdən daha sevimli, bəyənilən bir şey yoxdur.”

 

Həzrət Əmirəl-möminin Əli ibn Əbi Talib buyurub:

 

“Evlənin! Çünki evlənmək Allah Rəsulunun sünnətidir ki, həmişə buyururdu: “hər kəs mənim sünnətimə tabe olmaq istəyirsə, (onda bilməlidir ki,) mənim sünnətimdən biri də evlənməkdir.”

 

İslam oğlan və qızlara daha tez evlənmələrini əmr edərək bu mühüm məsələyə o qədər təkid edir ki, hətta əziz Peyğəmbər evlənməməyi öz sünnətindən üz döndərmək kimi qiymətləndirmişdir. “Evlənmək” söhbəti olan evi ən yaxşı ev kimi tanımışdır.

 

Yoxsulluq evlənməyə mane olmamalıdır

 

İslam valideynləri, habelə onların simasında bütün insanları öz qız və oğlanlarını evləndirməyə sövq edir:

 

“Ərsiz arvadları, kənizləri və arvadsız kişiləri və öz layiqli qullarınızı (möminlər arasında arvadsız kişi və ərsiz arvad qalmasın deyə) bir-biri ilə evləndirin. Əgər arvad və ya kişi kasıb olarsa, Allah Öz məhəbbəti ilə onları ehtiyacsız edəcəkdir. Allah bəndələrinin halından agahdır və Onun rəhməti böyük və tükənməzdir.”

 

Bu şərif ayə demək istəyir ki, kasıblıq evlənməyin qarşısına sədd çəkməməlidir. Əks halda bu şeytan vəsvəsəsidir. Şeytan vəsvəsəsindən qorxmaq isə, həqiqətdə mehriban Allah barəsində sui-zənn etməkdir. Allaha qarşı bədgüman olmaq haramdır. Allah evlənən yoxsullara, onların çətinliklərini aradan qaldıracağına və onları Öz köməkliyi ilə ehtiyacsız edəcəyinə söz vermişdir.

 

Peyğəmbərimiz ümmətinin evlənməsi ilə fəxr edir

 

Evlənmək və müsəlman nəslinin qorunması Allah rəsulunun iftixarıdır. Belə ki, Həzrət Mühəmməd buyurub:

 

“Evlənib ailə qurun və nəsil artırın ki, qiyamət günü sizlərlə, hətta ana bətnindən düşmüş uşaqla belə fəxr edəcəyəm.”

 

Əziz İslam Peyğəmbəri başqa bir hədisdə buyurub: “Mən sizə peyğəmbər olmaqla yanaşı evlənir, dadlı yemək yeyir, camaatla əlaqə saxlayaraq onların arasında yaşayıram. Hər kəs mənim sünnət və həyat tərzimdən üz döndərsə məndən deyil.”

 

Evlilik üçün maneələr yaradılmamalıdır

 

İslam evlənməyin asan olması üçün sədd və maneələri bu mühüm işin yolundan qaldırmışdır. İslam nəzərincə cehiz və mehriyyə nə qədər az olsa bir o qədər yaxşıdır. Bir qayda olaraq Peyğəmbərin, məsum İmamların və İslam dininə iman gətirmiş ilk müsəlmanların adətindən məlum olur ki, evlənmək qarşısında maneə yoxdur, ona görə ki, onlar bütün çətinlikləri aradan götürmüşlər.

 

İslam batil və xurafat olan məsələləri kənara atmışdır. Rəsuli Əkrəm (Allahın ona və pak əhli-beytinə salamı olsun) bu barədə “Xurafat İslamın ayağı altında (əzilmiş və) aradan getmişdir” – deyə buyurmuşdur. Həzrət Peyğəmbərin öz izdivacı, eləcə də qızı Həzrət Fatimeyi Zəhra ər evinə getməsi bunu göstərir ki, İslam xurafat və cahiliyyətlə lazımınca mübarizə aparmışdır.

 

Həzrət Əlinin izdivacı 

 

Bir gün həzrət Əli (Ona salam olsun) Allah Rəsulunun (Allahın ona və pak əhli-beytinə salamı olsun) yanına gələrək bir az söhbətdən sonra Peyğəmbərə belə deyir: Ya Rəsuləllah, siz mənim dünya və axirətdə pənahım və köməyimə yetənimsiniz. Ya Rəsuləllah, mənə qarşı göstərdiyiniz bu qədər hörmət və mehribanlıqla yanaşı, ünsiyyət tapmaq üçün evlənib ailə sahibi olmaq istəyirəm. Ya Rəsuləllah, mən sizin yanınıza gəlmişəm və xahiş edirəm ki, qızınız Fatimənin nikahını mənə oxuyasınız.

 

Ümmü Sələmə deyir: Bu sözdən sonra Peyğəmbərin mübarək üzünün sevincdən nurlanmasının şahidi oldum.

 

Həzrət, Əmirəl-möminin mübarək üzünə təbəssüm edib buyurdu: Ya Əbəl Həsən, mənim Fatimənin nikahını sənə oxumamdan ötrü mehriyyən varmı?

 

Əli dedi: Atam-anam sənə fəda olsun, mənim vəziyyətim sizə məlumdur, təkcə bir qılınc, bir zirehli paltar və bir dəvə varımdır ki, onunla da su daşıyıram. Bunlardan başqa heç bir şeyim yoxdur.

 

Peyğəmbər buyurdu: Ya Əli, qılınca ehtiyacın vardır, çünki Allah yolunda cihad edib Onun düşmənləri ilə döyüşməlisən. Dəvə isə su gətirmək, xurma ağaclarını suvarmaq, ona yük yükləmək üçün lazımdır, mən sənin zirehli paltarının mehriyyə olması qarşılığında səninlə Fatiməni evləndirirəm.

 

Ev işlərinin bölünməsi

 

Həzrət Peyğəmbər Həzrət Əli ilə Fatimənin evlənməsindən sonra ev işlərini ikisinin arasında bölərək buyurur: Evdən kənardakı işlər Əlinin öhdəsinədir. Evin daxilindəki işlər ilə Zəhrayi-Mərziyyə məşğul olacaqdır. Həzrət Fatimənin əvvəlcə işarə olunmuş böyük mənalı cümləsi belədir: “Bu işdən nə qədər xoşhal olduğumu Allahdan savayı heç kəs bilmir.” Yəni iki dünyanın xanımı dünyalar qədər xoşhal oldu ki, Peyğəmbər onu evdən kənardakı işlərdən, naməhrəmlərlə üz-üzə gəlməkdən azad etdi.

 

İslamiyyətin əvvəllərində evlilik nümunələri

 

İslam dininin ilk çağlarında izdivac mərasimləri adətən çox sadə surətdə keçirilərdi.

 

Bir gün bir qadın Allah Rəsulunun (Allahın ona və pak əhli-beytinə salamı olsun) hüzuruna gəlib, ona ərə getmək niyyətində olduğunu bildirir. Amma Peyğəmbər (Allahın ona və pak əhli-beytinə salamı olsun) onunla evlənmək istəmir, bununla belə, o qadını da naümid etmək istəmir. Buna görə də mübarək başını aşağı dikir. Elə bu vaxt məclisdəki səhabələrdən biri ayağa qalxıb “Ya Rəsulullah, əgər siz istəmirsinizsə onda məni onunla evləndirin” deyir.

 

Həzrət üzünü qadına tutub soruşur: “Razısanmı?”

 

O qadın: “Bəli, ya Rəsulullah!” – deyə cavab verir. Sonra o kişiyə buyurur: “Mehriyyə üçün nəyin var?” O da “Bu geyindiyim köynəkdən başqa heç bir şey yoxumdur”- deyə cavab verir. Həzrət sual edir: “Quran bilirsənmi?” Deyir: “Vaqeə surəsini əzbər bilirəm.” Həzrət qadından soruşur: “Vaqeə” surəsinin sənə öyrətməsi müqabilində bu kişiyə ərə getməyə razısanmı?” Qadın razı olduğunu bildirir. Peyğəmbər, beləliklə, kəbin xütbəsini oxuyub qadının nikahını o kişi üçün bağlayır.

 

İzdivac bidəti

 

Mövcud və qarşıya çıxan maneələri biz özümüzdən yaradaraq İslam adına yazmışıq və mütləq Qiyamət günü bütün bunlara görə cavab verməliyik. Bu bidət və xurafatların yaranması və möhkəmlənməsində hər kəsin payı varsa günahkardır. Rəsuli Əkrəm evlənmədəki bütün maneələrini aradan qaldırmış və müsəlmanlara bu mühüm məsələ üçün çox təkid etmiş, tək qalıb evlənməməyi məkruh və xoşagəlməz buyurmuşdur.

 

Qadın və kişinin tək qalması və evlənməməsinin pis və bəyənilməz olması barəsində məsum İmamlar tərəfindən çoxlu hədislər söylənilmişdir. Məsələn, Rəsuli Əkrəm buyurmuşdur: “Cəhənnəm əhlinin çoxu evlənməyən, ailə qurmayan kişi və qadınlardır.”

 

Başqa bir hədisdə isə belə buyurur: “Ən pis ölüm, evlənməyib tək qalan kişi və qadınların ölümüdür.”

 

Evlənməyə ehtiyac – bir həqiqətdir

 

Həddi-büluğa yetən hər bir oğlan və qızın evlənməyə ehtiyacı vardır. Əgər təbii olan bu ehtiyacla mübarizə olunarsa fəsad və bədbəxtlikdən başqa bir nəticə verməyəcəkdir. Susuzluğu aradan qaldırmaq üçün su içmək Allahın qoyduğu mövcud təbii qanunlardan biridir. Əgər bir kəs əziyyət və məşəqqətlə təbii qanunun əksinə hərəkət etsə, istər-istəməz təslim olmağa məcburdur, yoxsa özünü tələf edəcəkdir.

 

Həddi-büluğa yetmiş oğlan və qızların təbii ehtiyacları da belədir. Əgər bu ehtiyacın əksinə rəftar olunsa bu, cəmiyyətin pozğunluğuna gətirib çıxaracaqdır. Bu qanunun əksinə olan “inkişaf etmiş” qərb ölkələrinin bugünkü vəziyyəti buna canlı bir sübutdur ki, hal-hazırda bu mühüm məsələ heç bir kəsə gizli deyildir ki, bu ölkələr fəlakət və bədbəxtliyə doğru sürətlə addımlamaqdadırlar.

 

İzdivacın əhəmiyyətini doğuran səbəblər

 

İslamda evlənməyin əhəmiyyətini göstərən dəlilləri iki qismə bölmək olar:

 

1-Cinsi hiss və qərizələrin təmin olunması

 

Evlənməyin əhəmiyyəti bundadır ki, insanların cinsi qərizə və istəkləri əql və şəriətin qəbul etdiyi düzgün yollarla təmin olunsun ki, bu hislər tüğyan edib həddini aşmasınlar.

 

Əgər təbii və cinsi hislər Allah və ağlın bəyəndiyi yol ilə təmin olunmazsa amansız fintə-fəsad alovu cəmiyyəti bürüyəcəkdir. İnsanın susuzluq zamanı suya, aclıq zamanı yeməyə ehtiyacı olduğu kimi, eləcə də cinsi-təbii hiss və qərizələrin coşduğu zamanda da onların təbii yolla təmin olunmasına ehtiyacı vardır. Eyni zamanda cinsi və təbii hislərin düzgün yollarla təmin olunmasını təkcə evlənməklə mümkün olmasını unutmamalıyıq. Məhz buna görə də İslam insanların fitri və yaranış istəklərinə müvafiq olaraq evlənib ailə qurmağı əmr etmişdir.

 

2-İnsanın düzgün tərbiyə olunması və sağlam ruhlu olması.

 

Ailə qurmaq məsələsində İslam dininin təkid etməsinin ikinci mühüm səbəbi düzgün insan tərbiyəsidir.

 

Əvvəldə qeyd olunduğu kimi, ailə mühiti insanın islahı və tərbiyə olunması üçün dəyərli bir məktəbdir. Belə ki, ailə mühiti bir çox Allah bəyənən sifət və işlərin mənşəyidir. Lakin bir çox mənfi və bəyənilməz xüsusiyyətlərin ailə qurmamağın nəticəsində yaranmasını mütləq qeyd etmək lazımdır.

 

Evdə və cəmiyyətdə bəzi meyl və istəklərimizi unutmalıyıq. Əgər belə olmazsa yaşayış çətinləşər. Bu fədakarlıq ailədə də lazımlı və zəruridir.

 

Ər-arvad Allah xatirinə evdə bir-birinin pis rəftarına dözsələr çox savab apararlar. Hədisdə belə deyilibdir:ətin əvəzi olaraq Əyyub peyğəmbərin savabını verəcəkdir və əgər bir qadın da ərinin pis əxlaqına dözüb səbir etsə Allah ona Asiyanın savabını əta edər.”

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə