Bazar, 17 May 2020 17:29

Mayın 18-i Həkim Ömər Xəyyamın günü qeyd olunur

Mayın 18-i Həkim Ömər Xəyyamın günü qeyd olunur

İran təqvimində mayın 18-i, İranın böyük elm və ədəbiyyat xadimlərindən Həkim Ömər Xəyyamın dərəcəsinin anılmasına ayrılıb.

SəhərAzəri bildirir, Tarixi sənədlərə əsasən, Həkim Ömər Xəyyam gənclikdə fəlsəfə və riyaziyyatda məharətə malik olub və get-gedə digər elmlərə də daxil olaraq, böyük nailiyyətlər qazanıbdır.

Bu günədək dünyanın ən mötəbər və ən dəqiq təqvimlərindən olan Cəlali təqvimi məhz bu iranlı alim tərəfindən işlənib hazırlanıbdır.

Həkim Ömər Xəyyamın fitri istedadı onun ilahiyyat, fəlsəfə, ərəb və fars dili və ədəbiyyatı kimi bəşəri biliklərin digər sahələrinə yiyələnməsinə səbəb olubdur.

Fars ədəbiyyatı və poeziyasının bu böyük korifeyindən elm və fəlsəfə üzrə on iki əsər, həmçinin mexanika, hidrostatika, hidrometeorologiya sahələrində bir neçə elmi əsər, cəbr və musiiq nəzəriyyəsi qalıbdır.

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə