Çərşənbə, 27 Dekabr 2017 16:50

İmadəddin Nəsimi dən bir Qəzəl

İmadəddin Nəsimi dən bir Qəzəl


Ey eşqi-dürǝfşanım, vey bülbüli-bostanım,
Vey nǝrgisi mǝstanım, didarinǝ müştaqǝm.

Ey buyi-baharistan, vey huri-nigaristan,
Vey dilbǝri-sǝrmǝstan, didarinǝ müştaqǝm.

Ey dǝrdimǝ sǝn dǝrman, tǝn gövdǝ vü eşqin can,
Vey tazǝ güli-xǝndan, didarinǝ müştaqǝm.

Ey çeşmeyi-heyvanım, sǝnsiz nedir ǝhvalım
Vey şahimü sultanım, didarinǝ müştaqǝm.

Ey dilbǝri-pünhani, sǝnsiz nedǝrǝm canı,
Vey Yusifi-Kǝn'ani, didarinǝ müştaqǝm.

Ey hüsni bidayǝtsiz, vey lütfi nǝhayǝtsiz,
Vallah ki, beğayǝtsiz, didarinǝ müştaqǝm.

Ey dilbǝri-dildarım, sǝnsǝn ǝbǝdi yarım
Vey yari-vǝfadarım, didarinǝ müştaqǝm.

Ey çeşmǝyi-heyvanım, sǝnsiz olamaz canım,
Vey bǝhri-gühǝr kanım, didarinǝ müştaqǝm.

Ey dilbǝri simintǝn, sǝn canü Nǝsimi tǝn,
Vey sǝrvü gülü gülşǝn, didarinǝ müştaqǝm.


İmadəddin Nəsimi

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə